Skip to content

podcast producties

o.a. deze bedrijven hebben we volledig technisch ontzorgd voor hun interne podcasts.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat veel vragen van werkgevers. Er komt veel informatie op hen af, maar waar en wanneer moeten de voorbereidingen op het nieuwe stelsel beginnen?

In deze podcastserie ‘Pensioen Inside’ van PwC Nederland gaan experts in gesprek over de Wet toekomst pensioenen, wat dit inhoudt en hoe werkgevers hier praktische invulling aan kunnen geven.

Een podcast van PwC.

opname op locatie, voice-over, montage, mix

De Heijmans REFLECT podcast is een podcast serie van Heijmans Vastgoed opgenomen tijdens PROVADA 2023.

In een serie van 6 afleveringen staat Heijmans stil bij de snel veranderende wereld om ons heen. Samen met deskundigen en specialisten reflecteren zij op de opgaven die op ons afkomen, de kansen die dit biedt voor integrale gebiedsontwikkeling en inspireren zij met oplossingen en concrete voorbeelden.

Een podcast van Heijmans.

opname op een event, voice-over, montage, mix

In de podcast De Hoofdpersonen krijg jij, middels een 360 graden audiobeleving, de kans om in het hoofd van een ander te kruipen en mag je even voelen hoe het is om de hoofdpersoon van dit verhaal te zijn.

De eerste reeks afleveringen staat in het teken van hersenaandoeningen, waarvoor wordt samengewerkt met de Hersenstichting.

Een podcast van Collected Works.

opname op locatie, studio, sounddesign, montage, mix

In deze podcastserie ‘De Erfrechtadvocaat’ van Advocaten Familie- & Erfrecht worden de meest gestelde vragen rondom de erfenis behandeld. Presentatrice Inge Diepman gaat in gesprek met mr. Joost Diks om meer te weten komen over het erfrecht.

Een podcast van Advocaten Familie- & Erfrecht.

opname op locatie, montage, mix

In de vijfdelige podcastserie ‘In verzet’ interviewt Annemiek Lely historici, journalisten en activisten over het onderwerp verzet. Waarom en wanneer komen mensen in verzet tegen de heersende orde? Is dit altijd een bewuste keuze of dwingen omstandigheden ertoe? En kunnen vormen van verzet in verschillende tijden met elkaar vergeleken worden?

In Verzet is een productie van Collected Works.

opname op locatie, montage, mix

VU Podcasts voor Professionals is een podcastsreeks waarin wetenschappers en professionals uit de praktijk verdieping geven op maatschappelijke thema’s. Hier kun je de podcasts luisteren. Verrijk je vak met VU voor Professionals.

Een podcast van Vrije Universiteit Amsterdam  in opdracht van Steam.

opname op locatie, montage, mix

In deze informatieve podcast met als hoofdthema’s leiderschap en duurzaamheid, komen kandidaten die door Maes & Lunau op posities zijn geplaatst aan het woord om onder leiding van Paul van Liempt te spreken over hun ervaringen.

Een podcast van Maes & Lunau

 

opname op locatie, montage, mix

Nationaal Plan Hoofdzaken is een podcast van Hoofdzaken; een initiatief dat zich inzet voor hersen- en/of psychische gezondheid. In Nationaal Plan Hoofdzaken gaan we het gesprek aan met patiënten en hun naasten, onderzoekers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke en overheidsorganisaties om oplossingen te vinden voor hersen- en/of psychische aandoeningen.

Nationaal Plan Hoofdzaken is een samenwerking tussen de Hersenstichting, MIND, ZonMw, NWO en LSH/Health Holland.

opname op locatie, voice-over opname, montage, mix

In de Macro Monthly podcast bespreken Maritza Cabezas, Joeri de Wilde en Hans Stegeman tekortkomingen van het huidige economische systeem en onderzoeken ze hoe de financiële sector een cruciale rol kan spelen bij het verschaffen van het benodigde kapitaal om echte en diepgaande verandering te realiseren.

Een podcast van Triodos Investment Management.

opname op locatie, montage, mix

In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de Veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030.

In zes afleveringen belichten men de problemen en mogelijke oplossingen in het veenweidegebied, gaat men in op de stand van zaken van huidig onderzoek en blikken we vooruit naar het veenweidegebied van de toekomst.

Een podcast van het Ministerie van LNV, STOWA en NOBV met Inge Diepman.

opname op locatie, voice-over, montage, mix, hosting, promotie

Grow is een initiatief van DPG Media en heeft als doel iedere marketeer en ondernemer in Nederland te helpen hun business te laten groeien met digitale kennis. 

Voor dit platform maken we in opdracht van DPG Media de podcast series ‘Brandkast!’ en ‘Data&’.

opname in onze studio (inclusief video), voice-over opname, audio vormgeving, montage, mix, hosting

De aanpak van vele grote maatschappelijke uitdagingen vraagt de aandacht van de overheid, maar minstens zo belangrijk is de betrouwbare uitvoering hiervan. Een goed functionerende publieke sector is cruciaal voor een stabiele samenleving en een florerende economie.

Door het inzetten van onze kennis en ervaring draagt PwC graag bij aan deze uitdagingen. Luister in onze podcast serie ‘PwC’s blik op de Publieke Sector’ onze bijdrage aan het publieke debat.

opname op locatie, voice-over, montage, mix

Wil jij in vogelvlucht alles leren over het brein; ons wonderlijke orgaan dat bestaat uit 86 miljard zenuwcellen? Beluister dan nu de unieke 3D-audiotour in het Brein Museum. Het eerste museum tussen je oren.

Radio-DJ Frank Van der Lende neemt je, door middel van sound effects, mee op tour door je hersenen. Je begint in de grote hersenen en eindigt bij de hersenstam. Een productie van de Hersenstichting.

hosting

Grow is een initiatief van DPG Media en heeft als doel iedere marketeer en ondernemer in Nederland te helpen hun business te laten groeien met digitale kennis. 

Voor dit platform maken we in opdracht van DPG Media de podcast series ‘Brandkast!’ en ‘Data&’.

opname in onze studio (inclusief video), voice-over opname, audio vormgeving, montage, mix, hosting

In deze tweede podcast serie van de Hersenstichting genaamd ‘Tussen je oren’ gaat Annemiek Lely in gesprek met bekende en onbekende Nederlanders over niet aangeboren hersenletsel.

Eerder maakten we ook de serie ‘Donkergrijze cellen’ voor de Hersenstichting.

opname op locatie, voice-over opname, montage, mix, hosting

Kern verenigt de makers van het gebouwde hart. In het centrum van een stad of wijk is ruimte om te winkelen, werken, wonen en ontspannen. Deze functies zijn vervlochten met elkaar, in de juiste balans.

Kern is hèt centrum waar vastgoedprofessionals, overheden en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Samen gaan we in gesprek over waardevolle oplossingen voor levendige kernen. Voor de toekomst, voor morgen en voor vandaag.

montage, mix, hosting

De uitdagingen zijn groot. Herstel uit de coronacrisis is het nieuwste issue op de beleidsagenda die al overvol was met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, onderwijs, woningbouw en veiligheid.

In deze podcast serie geeft PwC adviezen voor de grootste uitdagingen van Nederland. Experts nemen je mee in de verschillende uitdagingen die de komende jaren in Nederland aan de orde zullen zijn.

opname op locatie, studio opname, sound design, voice-over, montage, mix

Changemakers zijn koplopers die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB bedrijven, startups en scaleups. De helden van de toekomsteconomie.

Iedere week gaat Paul van Liempt in gesprek met een changemaker van de week.

opname op locatie, opname in onze studio

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Zij bestaan uit vijf overheidspartijen die de krachten hebben gebundeld om ervoor te zorgen dat innovatieprocessen succesvol verlopen.

In de podcast gaan ze dieper in op actualiteiten met experts op gebied van zorg en innovatie.

opname in onze studio, montage, mix

Voor JDRF Nederland maakten we  Type 1 diabetes de wereld uit, een podcast aanvullend op de expositie ‘Type 1 diabetes de wereld uit’ welke sinds 28 oktober te vinden is in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

In deze podcast gaan verschillende mensen in gesprek over diverse aspecten van type 1 diabetes, het leven met deze ziekte en wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing.

opname op locatie, voice-over opname, montage, mix

Speciaal voor Diversity Day maakt Diversiteit in Bedrijf (Sociaal Economische Raad) de podcastserie ‘Jezelf zijn werkt‘.

In deze serie gaat Naomi Kok Luis met verschillende gasten in gesprek over het thema diversiteit aan de hand van verschillende prikkelende stellingen van Professor Taris.

opname op locatie, voice-over opname, montage, mix, hosting

René Pluijm’s populaire televisiereeks Pluijm’s Eetbare Wereld krijgt een podcast variant: Pluijm’s Eetbare Podcast

In de kersverse reeks gaat de avontuurlijke culinaire expert samen met zijn gasten dieper op zoek naar wat het nou precies is dat onze zintuigen zo in vervoering brengt. Waarbij de actualiteit niet bepaald geschuwd wordt, en op z’n tijd van stevige vraagtekens voorzien wordt. Puur en eerlijk, zoals we hem al kennen.

opname in onze studio & mixage (diverse afleveringen)

popuppodcast.studio maakt gebruik van cookies

Neem even de tijd om de voorwaarden inzake gegevensbescherming bij het gebruik van onze services te lezen. Onze voorwaarden beschrijven hoe we gegevens gebruiken en welke opties voor je beschikbaar zijn.

Naar de inhoud springen