Skip to content

podcast opnemen

Je staat op het punt om een podcastopname te gaan maken in
de online applicatie van riverside.fm. Deze service werkt alléén in Google Chrome.

Voordat je begint nemen we graag een aantal instructies met je door.

STABIEL INTERNET

Om gebruik te maken van onze remote podcast service is een stabiele internetverbinding een vereiste. We raden een up- en downstream snelheid aan van 10-20 mbps.

Daarnaast is het aan te raden de computer waarmee je verbinding maakt aan te sluiten op je modem/router via een ethernetkabel. Behoort dit niet tot de mogelijkheden zorg dan dat je je in de buurt van het WiFi punt bevindt.

Het netwerk binnen een kantooromgeving kan behoorlijk beperkt zijn in de mogelijkheden, er zal altijd automatisch worden geprobeerd te zoeken naar de ‘beste’ verbinding die gemaakt kan worden. De vertraging kan in een sterk afgeschermd netwerk oplopen, de audiokwaliteit wordt niet aangetast.

De remote podcast service werkt optimaal met een Google Chrome of op Chromium gebaseerde browser.
Smartphones of tablets worden niet ondersteund.
Wil je er zeker van zijn dat je de juiste browser gebruikt, download dan de speciale browser via de link onderaan deze instructies.

Zorg dat er geen andere taken actief zijn zoals het synchroniseren van bestanden via een cloud service en dat alle overige programma's gesloten zijn.

locatie tijdens opname

Zorg er voor dat je je tijdens de opname sessie in een ruimte bevindt waar je niet gestoord kunt worden en waar een redelijke tot goede akoestiek is. Zo voorkom je ongewenste achtergrondgeluiden en bereik je een betere audiokwaliteit.

Op heel veel kantoorlocaties zijn speciale, akoestisch gedempte, éénpersoons ruimtes beschikbaar.

Binnenshuis is opnemen in een kamer met vloerbedekking en gordijnen of bijvoorbeeld de slaapkamer een goede locatie voor een opnamesessie

Draag een hoofdtelefoon

Welke microfoon je ook gebruikt, draag altijd een hoofdtelefoon gedurende de opname. Zo voorkom je een nare echo, die niet alleen storend is tijdens het gesprek maar ook de kwaliteit van de audio enorm beïnvloed.

record a podcast

You are about to start recording a podcast
in the riverside.fm online application. This service only works in Google Chrome.

Before you start, we would like to go through a number of instructions with you.

STABLE INTERNET

A stable internet connection is required to use our remote podcast service. We recommend an up and downstream speed of 5-10 mbps.

In addition, it is recommended to connect your computer directly to your modem / router via an Ethernet cable. If this is not possible, make sure you are close to the WiFi point.

The network within an office environment can be quite limited in the possibilities, there will always be an automatic attempt to search for the "best" connection that can be made. The delay can increase in a highly shielded network, the audio quality is not affected.

The remote podcast service works only with a Google Chrome or Chromium-based browser.
Smartphones or tablets are not supported.
To ensure you are using the correct browser, download the dedicated browser via the link at the bottom of these instructions.

Make sure that no other tasks are running in the background such as synchronizing files via a cloud service and that all other programs are closed.

location during recording

Make sure that you are in a room during the recording session where you cannot be disturbed and where there is reasonable to good acoustics. This prevents unwanted background noise and improves audio quality.

Special, acoustically damped, single rooms are available at many office locations.

Indoors, recording in a room with carpet and curtains or the bedroom, for example, is a good location for a recording session.

Wear headphones

Whatever microphone you use, always wear headphones during recording. This prevents a nasty echo, which is not only disturbing during the conversation, but also greatly influences the quality of the audio.

gasten instructie

Wanneer je als gast voor het eerst gebruik maakt van de online applicatie zal Chrome je om toestemming vragen voor het gebruik van jouw webcam en jouw microfoon. Verleen deze toestemming en selecteer de juiste webcam (deze kun  je gedurende de sessie uitzetten) en de juiste microfoon (bij voorkeur een USB microfoon van goede kwaliteit).

Draag een hoofdtelefoon tijdens de opnames om ongewenste echo te voorkomen.

Vul altijd minimaal je voornaam in.

deelnemen aan een remote podcast opname
  1. Selecteer je microfoon (bij voorkeur een USB microfoon)

  2. Standaard wordt je webcam geselecteerd en deze is zichtbaar.
    Wil je liever zonder webcam deelnemen? Zet je webcam dan uit.

  3. Selecteer je hoofdtelefoon.

Heb je van ons een remote podcast set ontvangen?
Volg de instructies die bij deze set aanwezig zijn.

technische instellingen voor een podcast op afstand

Druk op nu op ‘join show’ en je komt terecht in het hoofdscherm. Hier kun je jezelf, de host en alle andere gasten zien (mits de webcam is ingeschakeld).

instruction for guests

When you use the online application for the first time as a guest, Chrome will ask for yoyr permission to use your webcam and microphone. Grant this permission and select the correct webcam (you can disable it during session) and the correct microphone (preferably a good quality USB microphone).

Wear headphones at all times during recording to avoid unwanted echoes.

Always enter at least your first name.

deelnemen aan een remote podcast opname
  1. Select your microphone (preferably a USB microphone).

  2. By default your webcam is selected and it is visible.
    Would you rather participate without a webcam? Then turn off your webcam.

  3. Select your headphones.

Did you receive a remote podcast kit from us?
Follow the instructions included with this kit.

technische instellingen voor een podcast op afstand

Please click ‘join show’ and you will end up in the main screen. Here you can see yourself, the host and all other guests (if the webcam is activated).

na opname

Wacht altijd totdat je linksboven in beeld
“your recording is uploaded” ziet staan.

riverside leave call

Je kunt nu rechtsonder in beeld klikken op de rode knop klikken. Kies vervolgens ‘leave call’ en bevestig dit nogmaals in het pop-up scherm. Je kunt je browser venster nu veilig sluiten.

after recording

Always wait until you see  “your recording is uploaded”.
at the top left of your screen

riverside leave call

You can now click on the red button at the bottom right of the screen. Then choose ‘leave call’ and confirm this again in the pop-up screen. You can now safely close your browser window.

popuppodcast.studio maakt gebruik van cookies

Neem even de tijd om de voorwaarden inzake gegevensbescherming bij het gebruik van onze services te lezen. Onze voorwaarden beschrijven hoe we gegevens gebruiken en welke opties voor je beschikbaar zijn.